TIKLA
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/edkirtasiye?ref=hl
  • https://plus.google.com/b/106886206509708574199/106886206509708574199/posts
  • https://twitter.com/egitimdunyamiz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam35
Toplam Ziyaret1364383
ANKET
Sizce Eğitim Sisteminin En Büyük Eksikliği Nedir?
Site Haritası
REKLAM4
reklam5
REKLAM2
REKLAM1
REKLAM

EĞİTİM KAVRAMLARI

>>>KAVRAMLAR<<<

KAVRAM – EŞ ANLAM

Biliş (Kognif)

Bilişsel (Kognitif, Zihinsel, Bütünsel, Gestalt) Kuram

Duyuşsal (Efektif) Alan

Kavrayarak (İçgörüsel, Seziş) Yoluyla Öğrenme

İnsancıl (Duyusal, Hümanist) Kuram

Fonksiyonolist (İşlevselci) Kuram

Beyin Temelli (Nöro-Fizyolojik, Biyolojik) Kuram

Psikanalitik (Psikanaliz, Psikodinamik, Psikoseksüel) Kuram

Psikososyal (Kişilik) Kuram

Özümleme (Asimilasyon)

Uyumsama (Adaptasyon, Akomodasyon, Düzenleme, Yerleştirme)

Duyusal (Sensori) Motor Dönem

Sembolik (Kavram Öncesi) Dönem

Odaklama (Merkezleme – Tek Boyutlu) Düşünme

Animizm (Animistik, Canlıcılık)

Özelden Özele Akıl Yürütme (Ortaklık)

Ben Merkezcilik (Ben İçinci, Egosantrizm, Egosantrik)

Soyut (Formel) Düşünme

Dışa Bağlı Dönem (Ahlaki Gerçeklik Dönemi, Bağımlı Ahlak Evresi, Heteronom Ahlak) (Piaget)

Özerklik Dönemi (Ahlaki Özerklik Dönemi, Ahlaki Görecelik, Otonom Dönem) (Piaget)

Gizil (Letans, Latans, Latent) Dönem (Freud)

Mantığa Bürünme (Rasyonelleştirme, Bahane, Neden Bulma)

Karşıt Tepki Geliştirme (Reaksiyon Formasyon)

Bastırma (Yok Sayma)

Yansıtma (Projeksiyon)

Hayal Dünyasına Kaçma (Avunma)

Yer (Yön) Değiştirme

Telafi (Ödünleme)

Pollyannacılık (Tatlı Limon)

İnkar (Yadsıma)

Bitişiklik (Yakınlık) Kuramı

Fenomenolojik (Algısal – Görüngüsel) Yaklaşım

Sosyo-Kültürel Bilişsel Kuram (Sosyal Oluşturmacılık) (Vygotsky)

Psikolinguistik (Biyolojik, Doğuştancı) Dil Kuramı

Ahlak (Törel, Moral) Gelişimi

İtaat ve Ceza (Heteronom Ahlak) Eğilimi

Saf Çıkarcı (Araçsal Amaç, Pazar Ahlakı) Eğilim

İyi Çocuk (Bağlılık, Kişiler Arası Uyum, Akran Kanısı Ahlakı) Eğilimi

Kavram Ağı (Anlamsal Çağrışım)

Birincil (Fizyolojik, Organik) Güdüler

İkincil (Sosyal, Psikolojik) Güdüler

Gizil (Örtük) Öğrenme

Klasik (Tepkisel) Koşullanma

Edimsel (Operant, Vasıtalı) Koşullanma

Gözlem (Sosyal, Dolaylı, Bilişçi, Modelden) Yoluyla Öğrenme

Ara verme (Time Out)

Sönme (Deneysel Çözülme)

Premack İlkesi (Büyükanne Kuralı)

Birincil (Öğrenilmemiş, Doğal) Pekiştireç

İkincil (Öğrenilmiş) Pekiştireç

Simgesel (Sembolik) Pekiştireç

Karşı Koşullanma (Bastırma, Ceza)

Dereceli (Üst Düzey, İkinci, Sıra) Koşullanma

Kademeli Yaklaşma (Biçimlendirme, Şekillendirme, Zincirleme, Programlı Öğretim, Bireysel Öğretim, Birebir Öğretim)

Eşik (Alıştırma) Yöntemi

Bıktırma (Yorma) Yöntemi

İşaret (Beklenti) Öğrenme

Sistematik Davranışçı (Neo-Davranışçı, Amaçlı Davranışçılık) Kuram

Semantik (Anlamsal) Bellek

Epizodik (Anısal) Bellek

Eğitim Programı (Yetişek)

Örtük (Resmi Olmayan) Program

Realizm (Gerçekçilik)

Pragmatizm (Yararcılık)

Varoluşçuluk, Yeniden Kurmacılık (Existentialism)

Daimicilik (Değişmezlik)

Esasicilik (Özcülük)

Öğrenci (Etkinlik) Merkezli

Doğrusal (Dikey) Programlama Yaklaşımı

Sarmal (Spiral, Helezonik) Programlama Yaklaşımı

Çekirdek (Bütünleştirilmiş) Programlama Yaklaşımı

Düz Anlatım (Takrir) Yöntemi

Anlamlı (Receptive) Öğrenme (Ausubel)

Eylemsel (Enactive) Öğrenme (Bruner)

Sunuş (Sunu, Alış, Organizer) Yoluyla Öğretim

Buluş (Keşfetme) Yoluyla Öğretim

İşbirlikçi (Kubaşık) Öğrenme

Araştırma – İnceleme (Sorgulama) Yoluyla Öğretim

Yapılandırmacılık (Kurmacılık, Yapısalcılık, İnşacılık, Oluşturmacılık, Constructivism)

Beyin Fırtınası (Fikir Taraması)

Altı Şapkalı (Sistematik, Lateral) Düşünme

Problem Çözme (Akıl Yürütme)

Gösteri (Demonstrasyon) Yöntemi

Soru – Cevap (Sokrat Metodu) Yöntemi

Benzetişim (Simülasyon) Yöntemi

Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı)

Doğrudan (Temel, Dolaysız, İzomorf) Ölçme

Dolaylı (Göstergeyle, Homomorf) Ölçme

Tanımaya – Yerleştirmeye (Diagnostik) Dönük Değerlendirme

Biçimlendirmeye – Yetiştirmeye (Formatif, Geliştirici) Dönük Değerlendirme

Değer Biçmeye (Summatif, Bütünleştirici, Özetleyici) Dönük Değerlendirme

Yordama (Kestirme, Öteleme, Öngörü)

Portfolyo (Tümel) Değerlendirme

Rubric (Puanlama Yönergesi – Anahtarı)

Madde Güçlük İndeksi (pj)

Madde Ayırt Edicilik İndeksi (rjx)

Madde Varyansı (sj2)

Madde Standart Sapması (sj)

Bağıl Değişkenlik Katsayısı (v)

Çeyrek Sapma (Kayma, Ellinci Yüzdelik, Çeyrekler Arası Ranj)

Çok Modlu (Bimodal) Dağılım
Sağa Çarpık (Pozitif Kayışlı) Dağılım

Sola Çarpık (Negatif Kayışlı) Dağılım

Olay Kaydı (Vaka Kaydı, Anekdot)

Erinlik Dönemi (Publty)

Ergenlik Dönemi (Adölesan Dönem)

Eklektik (Uzlaştırıcı) Yaklaşım

Essey Türü Sınavlar (Yazılı Yoklama)

Bowlby ve Ainsworth'un Bağlanma Kuramı (Etholojik Kuram)

Etki Kanunu (Araçsal Koşullanma)

Geri Bildirim - Dönüt (Feedback)

Hipotetik - Dedüktif (Tümevarım ve Tümdengelimin Birlikte Kullanıldığı Akıl Yürütme Yolu)

Kayışlılık (Çarpıklık)

Münazara (Savlı Tartışma)

Vygotsky'nin Yakınsal Alan Kuramı (Yakınsal Gelişim Bölgesi, Zone Of Proximal Development)

Kriter (Ölçüt, Kıstas)

Yeniden Kurmacılık (Reformist Eğitim)

Nedensel Çıkarsama Kuramı: Temsilcileri Weimer ve Rotter. Bir olayın nedenlerine ilişkin görüşleri sorgular. Bir olayın nedeni (denetim odağı) içsel mi dışsal mı, olay sürekli mi süreksiz mi? Örneğin hastalık içsel denetim odaklı, süreksiz ve kontrol edilemez bir olaydır.

Pragnaz Yasası (Denge Durumu): Gestalt ekolüne göre insan her olayı tam, bütün ve basit algılama eğilimindedir.

Pregenital Dönemler
: Freud'a göre kişilik gelişimi yaşamın ilk 6 yılında şekillenir. (Pregenital Dönem: Oral Dönem (0 - 1,5), Anal Dönem (1,5 - 3), Fallik Dönem (3-6)

Verbalizm
: Program geliştirmede müsriflik, israf etme, ekonomiklik ilkesiyle ilgilidir. Gereksiz yere emek, maliyet ve zaman israfı yapmamak.

Winnetka Planı: Amerika’nın Winnetka kentinde M.C.W.Washburn tarafından geliştirilip uygulandığı için bu adı almış bir öğretim yöntemidir. Sistemin özü, öğretimin mümkün olduğu kadar bireyselleştirilmesidir. Çünkü bilgi ve beceri kazanma miktar ve süresi çocuktan çocuğa değişmektedir. Öğretim tamamen bireysel değildir. Çocuklar piyes, konferans, tartışma, ortak iş gibi birçok çalışmalar da yaparlar; ancak bunlar bireysel çalışmalar kadar sıkı kontrol edilemez.


Yorumlar - Yorum Yaz


 TIKLA